Gemaal

Het gebouw “Hertogsgemaal”

Het Hertogsgemaal maakt onderdeel uit van het Complex De Blauwe Sluis ( 1768 en later)
Het Hertogsgemaal werd gebouwd in 1940 en is opgetrokken in sobere, doelmatige en traditionele stijl. Het gebouw is een typisch voorbeeld van de Delftse School. Eenvoudig en een functionele uitstraling.
Het gemaal diende om water, zowel uit de Hertogswetering als uit de Hoefgraaf op de Maas te pompen. In de pompenkelder bevinden zich twee elektrisch aangedreven verticale Stork centrifugaalpompen. In de bovengelegen voormalige machinekamer staan twee verticale Heemaf elektromotoren.
Mede door de gaafheid van het pand en de twee nog aanwezige elektrische motoren kan gesproken worden van een industrieel archeologische waarde. Er zijn oude foto’s van het gebouw in te zien in het gemaal.